Kategorie

Kategorie

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.vkzaluzie365.cz

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
 3. Specifikace zboží
 4. Kupní cena, způsoby hrady kupní ceny
 5. Termín dodání, místo dodání, způsob dodání
 6. Potvrzení objednávky, přijetí platby
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa
 9. Vady zboží, reklamace
 10. Řešení sporů
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Montážní podmínky
 13. EET

Příloha č. 1-  Vzor odstoupení od smlouvy

 

 

§ 1 Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vkzaluzie365.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost VK žaluzie 365 s.r.o. (viz § 8). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

§ 2 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy:

Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v internetovém obchodě prodávajícího. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému, bude objednávka specifikovaná po dohodě obou stran písemně (e-mailem) a odsouhlasena oběma stranami.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a montážními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě zaplacení zálohové faktury / nebo faktury (při platbě přes platební bránu Gopay).

§ 3 Specifikace zboží

Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané v internetovém obchodě prodávajícího, které kupující může vybírat vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako rozměry, barva, ovládání atd.) jsou vypsány písemně v objednávce.

§ 4 Kupní cena, způsoby platby

Kupní cena je stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě www.vmzaluzie365.cz, nebo je uvedena v individuální cenové nabídce prodávajícího.

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury, nebo automaticky - platbou přes platební bránu Gopay. V případě větších objednávek (kupní cena je vyšší než 20 000,- Kč b. DPH / objednávka) může být po individuální dohodě prodávajícího a kupujícího platba rozdělena na dílčí platby.

Slevy v procentuálních hodnotách, které se zobrazují v košíku objednávky v automatickém internetovém obchodě prodávajícího, není možné kombinovat, sčítat nebo násobit. Vždy platí jediná sleva a to nejvyšší procentní hodnoty dle velikosti nákupu, nebo dle slevového kódu jiného původu (akce, speciální sleva)

 

§ 5 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

Termín dodání je 6-8 pracovních týdnů pro dodání zboží vyráběného na míru dle přání kupujícího. Termín bývá kratší v období mimo letní sezónu. Termín dodání pro náhradní díly a zboží na skladě je většinou do 10 pracovních dnů, aktuální termíny jsou uvedeny u jednotlivého zboží na www.vkzaluzie365.cz. Termín dodání začíná dnem připsání kupní ceny, nebo částky zálohy kupní ceny na účet prodávajícího. U náhradních dílů s označením „skladem“ jsou díly k okamžitému vyzvednutí na prodejně prodávajícího (viz § 8).

V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR, SR, nebo jiného státu, podle dohody smluvních stran. Platné tarify pro dopravu do jednotlivých států jsou zveřejněny na www.vkzaluzie365.cz.

Zboží bude prodávajícím zabaleno v bublinkové folii a v kartonu, tak aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

Zboží bude dopraveno na dodací adresu spediční společností. Kupující bude o termín dodání informován spediční společností telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Termín dodání, popřípadě individuální změnu dodání si může kupující domluvit se spediční společností.

Dodání zboží kupujícímu je doloženo dodacím listem spediční společnosti.

§ 6 Potvrzení objednávky, přijetí platby

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky, datum vytvoření, fakturační a dodací údaje a zálohovou fakturu (jako přílohu ve formátu.pdf), nebo fakturu-daňový doklad (v případě online platby přes platební bránu Gopay)

V případě platby na základě zálohové faktury obdrží kupující na stejnou e-mailovou adresu také fakturu – daňový doklad a to neprodleně po připsání zálohové platby v dané výši a s uvedení variabilního symbolu na účet prodávajícího. (variabilní symbol, číslo účtu a jiné náležitosti pro platbu jsou vypsány v zálohové faktuře).

V případě platby přes platební bránu Gopay obdrží kupující také potvrzení e-mailem od platební brány s údaji o provedené platbě a prodávajícím. Toto potvrzení slouží jako důkaz o provedené platbě.

§ 7 Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

 

Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na prodejně prodávajícího. Do 14-ti dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání, není možné vrátit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

 

§ 8 Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa:

Provozovatelem internetového obchodu www.vkzaluzie365.cz je:

VK žaluzie 365 s. r. o.
Dobříkov 191
566 01 Dobříkov
IČ: 08977267                                                                                
DIČ: CZ08977267                                                     

Platby v CZK:
Bankovní spojení: DOPSAT
Číslo účtu: DOPSAT
 

Kontaktní a výdejní místa:

Vkzaluzie365.cz, Tůmova 153, 566 01 Vysoké Mýto
Provozní doba: Po-Pá 09:00 - 18:00, So: 10:00 – 15:00 Tel: 601 153 607

§ 9 Vady zboží, reklamace:

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.

Přes veškerou snahu prodávajícího na věrné zobrazování odstínů barev v internetovém obchodě www.vkzaluzie365.cz bere kupující na vědomí, že barvy zobrazované na monitorech nemusí odpovídat skutečným barvám lamel, konstrukcí, nebo jiných částí produktů prodávaných prodávajícím. V případě potřeby je možné kontaktovat písemně prodávajícího a zažádat o fyzický vzorník daného produktu, nebo jeho součásti.

Kupující přejímá vlastnické právo k obalu zboží.


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží spediční společností. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík s rizikem poškození zboží, je povinen:

1) balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodávajícímu kurýrem, který ho doručoval.

2) v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 5 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel.

Veškeré reklamace prosíme telefonicky nahlásit na čísle: 601 153 607, po domluvě a upřesnění reklamace oficiálně podat reklamaci na reklamace@vkzaluzie365.cz (prosíme o popis reklamace, problému nejlépe doplnit o fotky, nebo krátké video).

V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

§ 10 Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

§ 11 Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré Údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.vkzaluzie365.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 

Při dokončení objednávky v internetovém obchodu www.vkzaluzie365.cz dáváte souhlas se zasíláním newsletteru, tedy informačního e-mailu s informacemi o produktech a novinkách prodávajícího. V každém takovém e-mailu je odkaz na zrušení zasílání těchto e-mailů. V případě, že dojde k odhlášení z tohoto newsletteru, nebude na danou e-mailovou adresu kupujícího už žádný informační mail nikdy zaslán. Četnost zasílání těchto e-mailů je maximálně 2 x měsíčně. Do odběru těchto e-mailů je možné se přihlásit také přes webové stránky www.vkzaluzie365.cz a to vyplněním e-mailové adresy a přihlášením této adresy k odběru newsletteru.

§ 12 Montážní podmínky:

V případě dodávky zboží včetně montáže prodávajícím platí vedle těchto všeobecných obchodních podmínek i montážní podmínky, které jsou součástí objednávky vč. montáže. Tyto montážní podmínky specifikují především bezpečnostní předpisy a stanoví rozsah prací pracovníků prodávajícího. Montážní podmínky v aktuálním znění jsou dostupné na webových stránkách  www.vkzaluzie365.cz

 

§ 13 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

                                                                                                                     

Dne 1. 06. 2020
Vkzaluzie365.cz

 

Příloha č. 1: Vzor odstoupení od smlouvy

Prodávající:

VK žaluzie 365 s. r. o., obchod www.vkzaluzie365.cz, IČ: 08977267

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, e-mail kupujícího Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží. - číslo objednávky - kód a název zboží

 

Datum: ....................................

podpis kupujícího